Forældreintra

5. august 2017

Skolechok - kalder man det, når børnene skal starte i skole. I dag diskuterer vi, hvordan man får den bedste skolestart. Hvordan man forventningsafstemmer og hvad et barn egentlig skal kunne for at starte i skole. Og så er der selvfølgelig hele debatten om folkeskolen vs. privatskolen. Solidaritet og en ressourcemæssig god fordeling.
Og endelig kommer vi omkring forældrenes generelt stigende ambitioner på deres børns vegne.

Andre udsendelser