Forældreintra

12. august 2017

'Diagnose eller opdragelse?' Specialist i hjerneforskning, Ann-Elisabeth Knudsen, er aktuel med en bog om børn og hjerner. Hun kortlægger årsag og sammenhæng i de forskellige diagnoser, som er stadigt stigende for danske børn og unge. Fx ADHD, autisme, Aspergers. Men Ann E. Knudsen slår også et slag for, at vi lærer at skelne mellem diagnosebørn og dårligt opdragede børn og for inklusionen af sidstnævnte. Samtidig med at hun også har en håndfast mening om, hvordan vi som forældre skal lære at være såkaldt autoritativ - at sætte tydelige grænser.

Andre udsendelser