Forældreintra

2. september 2017

Når børn oplever et dødsfald i nærmeste familie, oplever de både stor ensomhed og tabuisering. For eksempel at klasselæreren ikke har talt med dem om sorgen. Så hvad kan vi gøre for at tale mere åbent om sorg og død? Hvordan får vi lukket op for de typiske tabuer? Ifølge områdechef i Kræftens Bekæmpelse, Per Bøge, er tale guld. Man må gerne tale før man tænker, siger han. Debat om børns forhold til døden!

Andre udsendelser