Det Røde Felt

16. oktober 2017

Danmark er et skindemokrati. Så kontant er afsættet for den nye bog ‘Tæm eliten’, som de tre magtforskere Christoph Houman Ellersgaard, Anton Grau Larsen og Andreas Møller Mulvad netop har udgivet. Det er en vildfarelse at tro, at vi er borgere i et ægte demokrati, for den reelle magt er koncentreret i en lille lukket elite. De tre sociologer vil gøre op med det falske folkestyre og foreslår to modtræk: Et nyt Borgerting - et andetkammer med 300 tilfældigt udtrukne borgere - og indsættelse af samfundsrepræsentanter i alle erhvervsbestyrelser. De mener, at borgerdemokrati er svaret på tidens tillidskrise mellem borgere og politikere. Men ville deres vilde idéer overhovedet kunne lade sig gøre? Er befolkningen vred nok til ligefrem at kræve en ny demokratisk revolution?

Andre udsendelser