Cordua & Steno

9. november 2017

Var det lutter lykke, frihed og solskin. danskerne oplevede, da Martin Luthers tanker i løbet af 1520'erne vandt indpas i Danmark og i 1536 da Kong Christian den 3. erstattede katolicismen med den luthersk-evangeliske statskirke? Ikke ifølge lektor Bjørn Thomassen ved Roskilde Universitet, som er forfatter til en ny bog "Kampen om Sjælene", som fortæller om Reformationen set fra tabernes side. Den førte til en kulturrevolution, der ændrede Danmark for altid. Thomassen mener, at Reformationen førte til 250 års benhård religiøs ensretning af Danmark, hvor der blev slået hårdt ned på alt der afveg fra Luthers tanker og idéer. Befolkningen, der naturligvis ikke blev spurgt, var som helhed slet ikke begejstret for projektet. Historien om reformationen er fuld af forkerte antagelser og myter, som fortsat bliver ukritisk videreformidlet, hævder Thomassen, der er gæst i programmet

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen er med igen i tredje del af vores gennemgang af Grundloven, hvor vi forsøger at opklare, hvad der gemmer sig bag de ofte sirlige paragraffer, som det ikke altid er let at forstå.

Andre udsendelser