Rushys Roulette

14. februar 2018

Den nu afdøde Prins Henrik blev af nogle set som indvandrernes ambassadør.
Tidl udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen omtaler ham som globalist og mere værdifuld i internationale sammenhænge end vi danskere nogensinde forstod. Sammen med panelet taler vi om prinsens betydning for fremmede i Danmark.
Hvis du som flygtning el. indvandrer har boet i Danmark i tre år, skal det være slut med tolkebistand i sundhedssystemet. Sådan lyder det i et nyt lovforslag fra regeringen og DF. Og det på trods af tidligere dårlige erfaringer, som bl.a. Morten Sodermann fra indv. medicinsk klinik har påpeget. Sammen med Laura Lindahl (LA) diskuterer vi argumenterne for og imod afskaffelse af tolkebistanden. Laila Walther fra Kræftens Bekæmpelse er også med os. Her har man besluttet at stille en tolk til rådighed for folk, der ikke selv kan betale for en. Laura Lindahl er også aktuel med et andet forslag, hvor hun gerne vil sprogteste børn af efterkommere, som starter i skolen med dårlige danskkundskaber. Hvis de ikke behersker dansk på niveau med klassekammeraterne, skal de tilbydes ekstra undervisning gennem hele 0. klasse. Før sommerferien skal de op til en stopprøve, som de skal klare for at få lov til at fortsætte i 1. klasse. Hvis de ikke klarer prøven, skal de gå klassetrinnet om igen. Panelet diskuterer: Er det en god ide?

Andre udsendelser