Rushys Roulette

28. februar 2018

Statsminister Lars Løkke har skruet bissen på over for parallelsamfund og de kriminelle, der opholder sig i ghettoerne. På torsdag lancerer han og justitsministeren et historisk udspil med overskriften: »Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030«. En af hjørnestenene er, at det nu skal være legitimt at forskelsbehandle og diskriminere folk, der bor i ghettoerne på baggrund af objektive kriterier. F.eks. skal det nu være muligt at idømme dobbeltstraffe til kriminelle i særlige zoner udpeget af landets politidirektører. Vi vender de meldinger fra udspillet, der indtil videre er offentligt tilgængelige. Panelet diskuterer: Ligger det historiske i, at regeringen nu fraviger “lige for loven-princippet” og dermed blåstempler en diskriminering af bestemte grupper i vores samfund? Eller er det noget andet, der er historisk i udspillet? Og hvordan hænger forslaget om dobbeltstraf sammen med, at kriminaliteten netop er faldet i 20 ud af de 22 boligområder, der er listet i regeringens egen ghettoliste?
Dagens panel: Marie Høgh, præst og debattør - Ali Aminali, socialrådgiver - Nibras Aziz, studerende

Andre udsendelser