Rushys Roulette

7. marts 2018

Antallet af elever med minoritetsbaggrund stormer ind på gymnasierne med det til følge, at det ændrer drastisk på elevsammensætningen. Men det er også med til at påvirke gymnasiernes økonomi og faglig niveau negativt, lyder det fra nogle af rektorerne. Vi diskuterer: Det er en succeshistorie, at flere minoritetsunge optages på gymnasierne. Hvorfor gøres det så til et problem, at de stormer ind på gymnasier tæt på hvor de bor? Eller at de udgør en større andel i elevsammensætningen? Skal der stilles højere adgangskrav til minoritets-eleverne for at regulere på det? Eller skal man ophæve det frie skolevalg og indføre central fordeling af minoritetselever?
Dagens panel: Edris Qasimi, cand. scient pol.
og Anahita Malakians, politiker.
Dagens gæster:

Maja Bødcher-Hansen, Rektor Frederiksberg Gymnasaium
Jens Philip Yazdani, Fmd. Danske gymnasieelevers Sammenslutning

Andre udsendelser