Europa i Flammer

20. maj 2018

Ugens varme kartoffel i europæisk politik er EU-topmødet mellem de europæiske stats- og regeringschefer. Her tages der stilling til den videre proces i optagelsesforhandlingerne mellem EU og Balkanlandene. Emnet er kontroversielt, fordi der allerede nu er forskellige holdninger til, om der er for mange medlemmer af EU.
Vi sætter emnet til debat med Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet. Vi skal også høre, hvordan han forventer, EU vil reagere på Trumps valg om at trække USA fra Atomaftalen med Iran. Emnet er også en del af dagsordenen til ugens EU topmøde.
Vi har også besøg af Seniorforsker Hans Mouritzen fra DIIS. Han vil uddyber de to emner, som vi har diskuterer med Jeppe Kofod.
Endelig har vi Morten Beiter fra Weekendavisen med på telefon. Han giver en vurdering af regeringskonstellationen, som er ved at være på plads i Italien.

Andre udsendelser