Europa i Flammer

27. maj 2018

Dagens program stiller skarpt på Irland, hvor befolkningen ved en folkeafstemning den 25. maj stemte for at afskaffe landets forbud mod abort. Der er både historiske, kulturelle og politiske problemstillinger, som stadig mangler at blive afklaret inden den endelig lov om abort i Irland træder i kraft. I studiet har vi besøg af Sara Dybris McQuaid, som gennemgår detaljerne om afstemningen og lovudformningen for os.

Vi har også selskab af Henrik Drusebjerg, som giver en tilbundsgående opsamling af tilstanden i europæisk økonomi med særligt fokus på Frankrig og Italien.

Endelig fortæller Jens Rohde, hvorfor han har valgt stille op til Folketinget, og på den baggrund, hvad han har lært af knap ti år i Europa-Parlamentet.

Andre udsendelser