Europa i Flammer

22. juni 2018

Søndag den 24. juni skal tyrkerne igen til stemmeurnerne ved et præsident- og parlamentsvalg. For første gang i mange år peger meningsmålingerne ikke entydigt på, at den siddende præsident Erdogan genvinder magten, men selvom nye politiske kræfter skulle løbe af med valgsejren, kan der stadig vise sig at være ugler i mosen. Landet fremstår nemlig stærkt splittet, hvorfor Erdogan i nogle egne bliver modtaget som en Sultan, mens tyrkerne andre steder knap nok vil vide af den siddende præsident. Özlem Cekic er med, når vi går i dybden med de politiske spændingsfelter, som har tegnet sig frem mod valgdagen.

Denne uge blev der også afholdt 25 års jubilæum for Københavnskriterierne. Københavnskriterierne er det regelsæt, som definerer hvorvidt et land har mulighed for at blive medlem af EU.
Kriterierne forlanger bl.a., at det pågældende land har institutioner, der sikrer demokratisk regeringsførelse, menneskerettigheder samt beskytter minoriteter, at det baserer sig på retsstatens principper, at det har en velfungerende markedsøkonomi og i øvrigt er i stand til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskabet og kan tilslutte sig EU's mål om en politisk, økonomisk og monetær union. Men er Københavnskriterierne tidssvarende i dag 25 år efter vedtagelsen? Vi spørger Jørn Dohrmann, MEP DF, og Margrethe Auken, MEP SF.

Andre udsendelser