Rushys Roulette

12. september 2018

Vi er taget ud for at møde foreningen FAKTI på ydre Nørrebro. Forening har god succes med at hjælpe nogle af de kvinder, der har det allerdårligst.
Det kan være dem med flygtninge- og indvandrerbaggrund, dem der ellers ikke kommer ud blandt andre, dem der har fysiske og psykiske helbredsproblemer (herunder PTSD), dem der ikke har lært dansk og ikke nogensinde har været på arbejdsmarkedet. Nogle af dem bliver derudover udsat for social kontrol og vold af den mand, de er gift med og lever under slavelignende tilstande med truslen om at blive sendt ud af Danmark. Sammen med lederen Lise-Lotte og socialrådgiver, Ina Jensen møder vi kvinderne og taler om tabuerne ved vold og livet med socialt kontrol. Om hvordan man når ind til så belastede mennesker blandt andet gennem ikke at stille krav om at møde til tiden, madlavning og en have. Hvordan kan man styrke disse kvinders tro på sig selv, styrke deres mod til at ændre på forholdene og til at leve et liv, hvor de også gerne må have drømme om fremtiden i Danmark?

Andre udsendelser