Rushys Roulette

9. januar 2019

Hizb ut Tahrir arbejder åbent for at modvirke integrationen af fremmede i Danmark, det har de aldrig lagt skjul på. Alligevel bragte Berlingske Tidende det som en nyhed, de havde gravet frem, med blandt andre et tidligere medlem som kilde.
Vi diskuterer: Organisationer som HUT næres af opmærksomhed, som de udnytter til at positionere sig og rekruttere nye medlemmer. Var det så en god ide at give dem så meget spalteplads og gøre dem interessante ved at indhente politiske reaktioner oveni?
Børn på Udrejsecenter Sjælsmark: En video med en 5-årig dreng på udrejsecenter Sjælsmark, der bliver nægtet kartofler og broccoli i centrets cafeteria, har sat gang i diskussionen om børnenes forhold på stedet. Allerede i december fastslog ombudsmanden i en rapport, at selvom konventionerne ikke overtrædes, trives børnene dårligt på stedet. Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår er med os og fortæller os om "barnets tarv" også gælder afviste flygtningebørn. Bertel Haarder, MF (V), Hanna Mohamed Hassan, socialrådgiver, Pernille Sørensen, skuespiller, Ali Aminali, socialrådgiver og FT-kandidat for (K) er dagens panel og diskuterer: Hvor længe kan vi blive ved med at lade børnefamilierne bo under så kummerlige forhold på centre som Sjælsmark? Tror vi virkelig på, at vi kan presse forældre til at tage væk, når udsigten er, at de muligvis vender tilbage til et krigsområde?

Andre udsendelser