Det Røde Felt

4. februar 2019

Som en græshoppesværm er internationale kapitalfonde i gang med at opkøbe boligmassen i hovedstaden: Særligt den amerikanske kapitalfond Blackstone har købt ejendomme for milliarder i København, og straks efter stiger huslejerne eksplosivt. Hør om pengemagtens erobringstogt i hovedstadens boligkarréer: Direktør for Lejernes LO i Hovedstadens Claus Højte og politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation Jonas Bjørn Jensen diskuterer, hvad der kan og bør gøres for at stå op imod kapitalfondene. Dernæst handler det om det nye forsvarsforlig: Partierne i forsvarsforligskredsen er netop blevet enige om at øge forsvarsbudgettet med yderligere 1,5 mia. kr., så de danske forsvarsudgifter når op 1,5 pct. af bruttonationalproduktet i 2023. De ekstra kroner til krudt og kugler kommer efter pres fra USA's præsident. Men hvad skal det nytte? Debat mellem De Radikales forsvarsordfører Martin Lidegaard, som er med i forliget, og SFs forsvarsordfører Holger K. Nielsen, som ikke er med. Hvorfor skal Danmark pludselig opruste militært?