Cordua & Steno

14. februar 2019

2. time er optaget på forhånd. Vi indleder med en debat om den danske skoleungdom simpelthen mangler karakter og robusthed, og hvorfor der er et behov for at fjerne karakterne fra gymnasierne, som nogle foreslår. Vi tager debatten med cand.mag. Christian Foldager, tidl. underviser i og kritiker af gymnasiet og formanden for Danske Gymnasier, rektor, cand.mag. Birgitte Vedersø. 

Til sidst er der endnu en lektion i vores gennemgang af grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Vi er nået til afsnit 10.