Løsgængeren (2)

Uge 10 - 5. marts 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli