Løsgængeren (2)

Uge 19 - 7. maj 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli