Jalvings historietime

18. maj 2012

Jalvings historietime: "Antik og Moderne". Filosoffen Friedrich Nietzsche ville lære af historien, ikke blot erkende den. Litterat Lars Christiansen og historielektor Peter Fibiger Bang diskuterer i studiet, hvad Nietzsche lærte af de gamle grækere, og hvad vi kan lære i dag. Mikael Jalving