Rushys Roulette - sammendrag

9. maj 2019

På vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet undersøger Danmarks Statistik folks opholdsgrundlag i DK i disse dage. Også Rushy og Amer Ramzan har modtaget spørgeskemaet. Sammen med Niels Ploug, direktør for personstatistik afd., Danmarks Statistik og Anders Kjærulf, vært på "Aflyttet" samt historiker Bent Blüdnikow diskuterer vi, om der er grund til at betvivle eller føle sig utrygge over at deltage i sådan en undersøgelse?

Vi ser også på folketingsvalget gennem forfatter Carsten Jensen øjne. Han er bogaktuel med "Hovedspringere", hvor han både spider vores forhold til de fascistiske tendenser i samfundet, som vi ikke siger fra over for, vores underkendelse af menneskerettigheder, vores anonymisering af flygtninge og ikke mindst vores dæmonisering af "hverdagsdemokraterne".