Europa i Flammer

19. maj 2019

Migration og beskyttelsen af EU’s ydre grænser har stået højt på EU’s dagsorden siden flygtningekrisen i 2015. I denne udsendelse sætter vi fokus på, hvordan EU og særligt Europa-Parlamentet har reageret på krisen. Krisen udstillede svaghederne i EU’s asylsystem. Europa-Parlamentet ønsker at gå længere end Rådet, når det gælder solidariteten mellem medlemslandene. Vi har to gæster i studiet: Altingets EU-korrespondent Rikke Albrechtsen og Professor Thomas Gammeltoft-Hansen.