Europa i Flammer

26. maj 2019

Europa-Parlamentet (EP) har gjort en enorm indsats for at få danskerne og europæerne til stemmeurnerne. I første del af programmet fortæller Anne-Mette Vestergaard (kontorchef ved EP’s kontor i Danmark) om EP’s græsrodskampagne for at højne valgdeltagelsen. I anden halvdel for vi besøg af Adam Holm (historiker, journalist og forfatter), hvor vi diskuterer de udfordringer det europæiske samarbejdet står overfor.