Europa i Flammer

9. juni 2019

EU-samarbejdet fra starten været mere end blot et marked. Beskyttelse af borgernes sociale rettigheder på tværs af grænserne en prioritet siden samarbejdets tidlige dage og er blevet udbygget sidenhen. Sammen med Bente Sorgenfrey fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, post.doc Jonas Felbo-Kolding og Professor Dorte Sindbjerg Martinsen ser vi nærmere på gevinsterne og udfordringerne ved den frie bevægelighed af personer i EU, og hvordan EU har fremmet ligestillingen mellem kønnene i Danmark.