RomerRiget

29. juni 2019

Hvis vi skal have et bæredygtigt landbrug, er dialog og samarbejde nødvendigt - på tværs af organisationer og interessegrupper. Med nye typer af afgrøder, nye fødevarer, nye forædlede produkter, som måske også kan løfte landområderne ind i en ny tid? Iben Krog Rasmussen, Niels Pedersen og Christian Høegh vender visionerne mellem insekter og Michelin restauranter.