Rushys Roulette - sammendrag

8. august 2019

En højreekstremistisk global fortælling om "den store udskiftning" af den hvide, kristne befolkning med andre minoriteter har alene i år resulteret i to masseskyderier. Det ene i Christchurch, New Zealand og det andet i El Paso, USA. Flere danske politikere har også brugt begrebet "den store udskiftning".
Vi diskuterer: Hvilket ansvar har de danske politikere, når de bruger samme ytringer og dermed gør det højreekstremistiske sprogbrug til mainstream?

Til sidste debatteres; hvad er der egentligt på spil, når en bager melder ud, at han udskifter svine-gelatine med kvæg-gelatine, fordi der er en større økonomisk gevinst at hente?