Jalvings historietime

28. maj 2012

Europas stærkeste folk. I stedet for et europæisk Tyskland har vi fået et tysk Europa. Germanisten Anna Sandberg og historikeren Detlef Siegfried, der har redigeret en ny bog om tysk kulturhistorie, diskuterer Tysklands nye førerrolle og landets omskiftelige skæbne. Mikael Jalving