Løsgængeren (2)

Uge 23 - 4. juni 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli