Jalvings historietime

5. juni 2012

Big Brother. Før Murens fald overvågede omkring 200.000 Stasi-funktionærer og 100.000 uofficielle meddelere befolkningen i DDR. I dag ligger Google, Facebook og andre sociale medier inde med mange personlige oplysninger om os. Lektor Mikael Busch og digital strateg Peter Svarre diskuterer forskelle og ligheder mellem politisk og kommerciel overvågning med afsæt i hver deres bog. Mikael Jalving