Center for Vild Analyse

10. juni 2012

Affald er et meget påtrængende problem, jovist, men hvad er egentlig affald? Måske må man netop besvare dette spørgsmål for at kunne åbne samfundet for en løsning af affaldets problem. Med dette udgangspunkt stikker Center for Vild Analyse i dag fingrene dybt i kompostdyngen og undersøger begrebet ’affald’ i spændingsfeltet mellem natur og kultur, forarbejdning og forbrug, hygge og uhygge. Center For Vild Analyse