Løsgængeren (1)

Uge 24 - 11. juni 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli