Løsgængeren (1)

Uge 26 - 25. juni 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli