Kristian Leths Magiske Cirkel

2. juli 2012

Den magiske cirkel lægger hårdt ud med den okkulte teoris grand old man; Erwin Neutzsky-Wulff i et udførligt interview om hvorfor din virkelighed ikke findes, og hvorfor magi er virkelig. Erwin Neutzsky-Wulff er en af de mest radikale tænkere i Danmark i dag. Han har udviklet et stringent system med lige dele neurologi, magi, kvantefysik og mysticisme. Kristian Leths magiske cirkel lægger hårdt ud med den okkulte teoris grand old man. Han forklarer i denne udsendelse hvad magiens grundprincipper er, og hvorfor den er mere virkelig end det du lige nu tror findes. Kristian Leth