Center for Vild Analyse

8. juli 2012

Dagens udgave af Center for Vild Analyse undersøger enigheden og uenigheden, sådan som disse fænomener opstår og udfolder sig i politiske diskussioner. I programmet anvender vi de følgende følgende begrebslige distinktioner, der her fremlægges til hjælp for lytteren: 1. Man kan være enige om at være enige. 2. Man kan være enige om at være uenige. 3. Man kan være uenige om at være enige. 4. Man kan være uenige om at være uenige. I debatter, der er specielt orienteret mod problemløsning, gør der sig desuden en yderligere skematik gældende: 1. Der kan være tale om et problem og et bud på en løsning 2. Der kan være tale om et problem og flere bud på løsninger 3. Der kan være tale om flere bud på, hvad problemet består i, omend man er enige om den ene og samme løsning. 4. Der kan være tale om en mangfoldighed af problemer og en mangfoldighed af løsningsforslag. Center For Vild Analyse