Kristian Leths Magiske Cirkel

18. juli 2012

En dokumentation af magiens virkelighed i Danmark og Skandinavien, med musiker og forfatter Kristian Leth. Der er en okkult strømning gennem historien, som hele tiden har ligget skjult eller fortrængt, i forhold til den verden vi kender. Der er et lys i mørket, en hemmelig fortælling og et miljø af mennesker, der dyrker den kunst og videnskab det er, at bruge magi til at ændre sig selv og verden. Kristian Leth har dyrket den okkulte litteratur og historie i 15 år, men dette er en dokumentation af hans forsøg på at trænge længere ned i den praktiske virkelighed. At vise at magi er virkeligt. Kristian Leth