Kristian Leths Magiske Cirkel

20. juli 2012

For 400 år siden dukkede Rosenkorsordenen op i den kollektive europæiske bevidsthed, med tre mystiske manifester, der lovede en ny tid, hvor magi og filosofi, videnskab og religion skulle blive en. Siden da har Rosenkorset været et slags blåstempel af andre magiske ordener og et slags idealiseret magisk broderskab. Men ordenen eksisterer stadig, og Gregers og Lars Henrik er medlemmer af den danske afdeling. De forklarer helt lavpraktisk hvordan ordenen fungerer i dag. Kristian Leth