Løsgængeren (1)

Uge 34 - 20. august 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli