Center for Vild Analyse

9. september 2012

Mange befolkninger har efterhånden politikerlede. Men spørgsmålet er, om ikke også politikerne er lede ved det, som kaldes moderne politik? I dette program undersøger CVA, med udgangspunkt i den amerikanske valgkamp, hvordan politik i dag er et spil mellem den politiske kerne, som hele tiden synes at forsvinde, og så den overflade, som kernen dækkes til med. Center For Vild Analyse