Center for Vild Analyse

16. september 2012

Det er en bedrift at sige nej idag, hvor positivpsykologien hærger og alle har ja-hatten på. Men ikke bare er det en bedrift, det er også en kunst. Det gælder om at få sagt nej på en måde, som ikke bare er usolidarisk eller selvhævdende, men som snarere bryder op i vores måde at leve på. CVA undersøger skikkelser, som er lykkedes med det. Fra Hans Hansen i Peter Seebergs "Det sidste mørke" til Bartleby i Herman Melvilles klassiske "Skriveren Bartleby". Center For Vild Analyse