Løsgængeren (2)

Uge 41 - 8. oktober 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli