Center for Vild Analyse

4. november 2012

Kulturaliseringen af rummet er projektet for det nogle mennesker kalder det fjerde rumprogram. Hvor hidtidige rumprogrammer kan inddeles i militære, videnskabelige og kommercielle, så arbejder det nyoprettede Cultural Centre of European Space Technologies i den lille by Vitanje i Slovenien med den kulturelle udforskning af rummet. Her søger man at forbinde rumfartsteknologi med etiske og æstetiske overvejelser. Hvilken form for kunst kan man have i vægtløs tilstand? Hvilken etik? Center for vild analyse har været på besøg på centeret og diskuterer de perspektiver, som ideen om en kulturalisering af rummet opstiller. Center For Vild Analyse