Løsgængeren (2)

Uge 46 - 12. november 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli