Løsgængeren (1)

Uge 48 - 26. november 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli