Løsgængeren (2)

Uge 49 - 3. december 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli