Jalvings historietime

17. december 2012

Post-Danmark.”Nationalstaten eksisterede ikke, og jeg opdagede det først, da den var forsvundet i tusmørket.” Ordene kommer fra litteraturlektor Hans Hauge, der diskuterer danmarkshistorie og demokrati med Rune Lykkeberg, forfatter til ”Alle har ret – demokrati som princip og problem”. Mikael Jalving