Løsgængeren (1)

Uge 52 - 24. december 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli