Løsgængeren (2)

Uge 53 - 31. december 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli