Løsgængeren (2)

Uge 3 - 14. januar 2013

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli