Løsgængeren (1)

Uge 5 - 28. januar 2013

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli