Løsgængeren (2)

Uge 24 - 10. juni 2013

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli