Politik

9. juli 2013

Mette Gjerskov, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, har arvet en varm kartoffel fra den tidligere regering. Nemlig de miljøbræmmer, randzonerne, som landmænd ikke må dyrke. Hele ti samråd har ministeren været kaldt I i Folketinget om den sag. Den socialdemokratiske minister er selv uddannet agronom og er ikke bange for at tage den politiske kamp med både landbrugsinteresser og borgerlige politikere. til stor vrede for rigtig mange landmænd. Mette Gjerskov har talt med Radio24syvs politiske redaktør, Jesper Termansen, som dagens sommergæst.