Skilsmisse-Danmark

30. oktober 2013

Når forældre skal skilles kan det ofte være svært at nå til enighed.

Derfor tilbyder landets 5 statsforvaltninger i dag konfliktmægling. Eller gør de?

Tilbuddet om mægling anvendes nemlig i mindre end 1 procent af de ca. 15.000 samværssager, som Statsforvaltningen hvert år behandler. Og børn inddrages ikke i mæglingen, selv om der i loven er mulighed for det.

Helt omvendt i Norge. Her kan en skilsmisse ikke gennemføres, før mor og far har siddet over for en mægler i mindst en time og talt om, hvordan de vil takle bruddet i forhold til børnene.

Hvad er det konfliktmægling kan? Og hvorfor halter vi tilsyneladende så langt efter vores norske naboer?

Søren Marcussen, underviser og uddannelsesleder ved Dansk Center for Familieudvikling.

Gøsta Thommesen, Daglig leder ved Meglingssenteret i Oslo.